28.-29.04.2018 - Klubowa wystava a MVP Opole - Judge: T.Kučera,R.First

                           Pushistiy Soblaz Glavniy Priz ,, Vasil" - CWC,res.CWC,res.CACIBDSC 0518


 
Tvorba stranek pro chovatele